Dokumentit


Käytännöt

 • AMV.fi kilpailut ja niiden vastaavat noudattavat osittain samoja käytäntöjä. Näitä ovat muun muassa seuraavat:
  • Kilpailut käyttävät samaa sääntöpohjaa, joka muutamia poikkeuksia lukuunottamatta pysyy samana.
  • Kilpailuihin osallistuminen tapahtuu Xfer-lähetyspalvelun kautta. Jokaisen kilpailun lähetyskoodi on eri, ja ohjeet löytyvät kilpailujen sääntöjen lopusta.
  • Kilpailuissa käytetään tuomarien tekemässä esikarsinnassa samaa pisteytysjärjestelmää.
  • Kilpailuissa käytetään samaa yleisöäänestysjärjestelmää, josta vastaavat AMV.fi-tiimin Siikakala & Sivis
  • Jokaiseen kilpailuun pyritään hankkimaan neljä tuomaria, joilla on erilaiset taustat ja mielipiteet siitä, millainen on hyvä AMV.
  • Palkintomäärä vaihtelee kilpailukohtaisesti, mutta vastaavat ovat linjanneet että palkintoja voidaan jakaa enimmillään 10 yhdessä kilpailussa.
  • Tästä poislukien kunniamaininnat.
  • Kilpailuden palkinnot kustannetaan tapahtumien omista budjeteista, mutta AMV.fi'llä on yhteisiä AMV-lajimitaleita kunniamainintoja varten. Lajimitalit on hankkinut Tracon.
  • Kilpailijoiden on mahdollista pyytää palautetta videoistaan kilpailun jälkeen. Nämä toimitetaan tapahtuman jälkeen sähköpostilla. Palautteiden toimituksen kesto saattaa vaihdella kilpailukohtaisesti.
  • Kilpailun AMV-vastaavan tai tuomarin välitön perheenjäsen tai puoliso ei saa osallistua kyseiseen AMV-kilpailuun. AMV-vastaavan perheenjäsen tai puoliso voi kuitenkin toimia kilpailun tuomarina. Kahta tai useampaa henkilöä saman perheen sisältä ei suositeta ottamaan samaan kilpailuun tuomareiksi. Myöskään molempia osapuolia puolisoista ei suositeta ottamaan samaan kilpailuun tuomareiksi.

Säännöt

 • Yhteistyössä AMV.fi kanssa tehdyt AMV-kilpailut seuraavat suurelta osin samaa sääntöpohjaa, yhteystietojen, ilmoittautumisajankohtien ja palkintojen lisäksi nämä kohdat saattavat muuttua säännöistä riippuen:
  • Vastaavat saavat itse päättää käytettävien materiaalien lähdemaarajoitukset. Jokaisessa AMV.fi-kilpailussa aasialaislähtöinen animaatiomateriaali on sallittua, muilta osin päätösvalta on vastaavilla.
  • Kilpailun käytännöistä riippuen on päätettävissä sallitaanko osallistumista, mikäli osallistuja ei ole tulossa paikalle tapahtumaan.
  • On vastaavan päätettävissä salliiko hän videoiden julkaisun ennen kilpailua.
  • AMV-vastaava saa päättää kilpailun sallittavien videoiden pituuden. Lyhin mahdollinen aika on 1:30 ja pisin 6:00.
  • On vastaavan päätettävissä montako videota he sallivat kilpailuun samalta osallistujalta. Vastaavat ovat sopineet, että rajoitus on 2-5 videota. Kilpailija voi toki halutessaan lähettää ainoastaan yhden.
  • Videot toimitetaan julkisessa kilpailussa tuomareille nimimerkein (editoija on saanut julkaista videonsa etukäteen).
  • Videot toimitetaan julkaisukiellon sisältävissä kilpailussa AMV-vastaavan päätöksen mukaan joko anonyymisti tai nimimerkein. (Video ei saa olla julkisesti saatavilla).
  • AMV-vastaava saa päättää, haluaako hän kirjoittaa palautteen kilpailijoille vai ei. Tuomareilta palautteen kirjoitus vaaditaan.
  • Kilpailun käytännöistä riippuen on päätettävissä postitetaanko mahdolliset palkinnot osallistujille, jotka eivät ole paikalla.

Pisteytyspohja ja tuomarointi

 • Yhteistyössä AMV.fi kanssa tehdyt AMV-kilpailut seuraavat suurelta osin samaa pisteytyspohjaa ja tuomarointijärjestelmää, joiden tiivistys löytyy ohesta:
  • Jokainen neljästä tuomarista listaa 15 suosikkivideotaan sijoille 1.-15.
  • Nämä videot pisteytetään 25. pisteestä 1. pisteeseen / tuomari. Videon saama pistemäärä riippuu tuomarin sijoituksen korkeudesta.
  • Tuomarit kokoavat myös 4 suosikkiaan jokaiseen palkintoon.
  • Tuomarointikeskustelun alkaessa kilpailun AMV-vastaava toimittaa yhteen kootut listat tuomareille.
  • Suoraan listojen pohjalta finaaliin otetaan 15 videota.
  • Voittajat valitaan yhteisessä keskustelussa tuomareiden kesken.
  • 15 suosikkivideon pisteytyslista ei ole suoraan sovellettavissa palkitsemiseen. Esimerkiksi korkeimmilla pisteillä oleva video ei välttämättä ole kilpailun paras. Tämän vuoksi tuomarit tekevät myös jokaiseen palkintoon 4 suosikin listan.
  • Kun voittajat on päätetty, tuomarit valitsevat vielä muut finaaliin otettavat videot AMV-vastaavan antaman aikarajan puitteissa. Tuomarit saavat itse valita, millä perustein loput videot valitaan finaaliin.
  • Voittava tai kunniamaininnan saava video on automaattinen kilpailun finalisti.